X

Toimintajärjestelmä ohjaa toimintaamme

Toimintajärjestelmämme on Lujabetonin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kuvaus. Siinä ilmaisemme yhteiset pelisäännöt siitä miten toimimme saavuttaaksemme tavoitteemme ja päämäärämme laadukkaasti, turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Toimintajärjestelmä sisältää laatujärjestelmän, ympäristöjärjestelmän, turvallisuusjärjestelmän sekä erilaisia toimintaohjeita ja malliasiakirjoja.

Laatujärjestelmässämme on kuvattu laatu- ja laadunvalvontakäsikirjojen muodossa tiivistetysti Lujabetonin toiminta ja se miten huolehdimme laadunvarmistuksesta sekä sopimusten noudattamisesta. Toimintaohjeissa puolestaan esitetään Lujabetonin toimintaprosessit siten, että niistä käy ilmi kuka tekee ja mitä tekee. Toimintaohjeemme kertovat käytännössä mikä on Lujabetonin tapa toimia.

Toimintajärjestelmän toimivuutta ja ajantasaisuutta tarkastetaan yrityksen sisäisissä auditoinneissa yleensä kerran vuodessa. Sisäisestä auditoinnista laaditaan pöytäkirja ja tehdään toimintajestelmään sen perusteella tarvittavat korjaukset.

Toimintajärjestelmä sisältää kuvaukset organisaatiosta, toimintaprosesseista, toiminnan mittaamisesta, kehittämisestä sekä henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Toimintajärjestelmämme on sertifioitu kolmelle alueelle; laatujärjestelmä standardin SFS-EN ISO 9001:2008, ympäristöjärjestelmä standardin SFS EN ISO 14001:2004 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä standardin OHSAS 18001:2007 vaatimustason mukaisesti.

Kaikki sertifikaatit löydät osoitteesta:

www.lujabetoni.fi/aineistopankki/sertifikaatit/