X
Julkaistu: 16.08.2008

Lujabetoni puolitti hiilidioksidipäästönsä 1993-2008 ja liittyi ensimmäisenä betonialan yrityksenä mukaan energiatehokkuussopimukseen

Lujabetoni Oy pääsi pitkäaikaiseen tavoitteeseensa, energiankäytön ja sen aiheuttamien ominaispäästöjen puolittamiseen vuosina 1993-2008 kestäneellä energiansäästöohjelmalla. Näin yhtiön toiminnan CO2-ominaispäästöt ovat puolittuneet viidessätoista vuodessa. Nyt yhtiö jatkaa tavoitteellista työtä ja on liittynyt ensimmäisenä betonialan yrityksenä Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton solmimaan energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuuden puitesopimukseen.

Järjestelmällinen työ energiatehokkuuden parantamiseksi ja seuraamiseksi Lujabetonissa on toteutettu läheisessä yhteistyössä Insinööritoimisto Granlundin kanssa. Ohjelmaan on kuulunut useita kymmeniä energiatehokkuusinvestointeja, kuntokartoituksia sekä toiminnan kehittämisprojekteja. Ohjelma huipentui vuonna 2008 toteutettuun laajaan, lähes koko yhtiön lämmitysjärjestelmiä ohjaavan kiinteistöautomaatiojärjestelmän uusintainvestointiin energiatehokkaampaan teknologiaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö on yhdessä Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa laatinut energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuuden puitesopimuksen ja siihen liittyvän toimenpideohjelman. Vapaaehtoisen puitesopimuksen tavoitteena on tehostaa energian loppukäyttöä 9% vuoteen 2016 mennessä. Lujabetoni on ensimmäinen betonialan yritys, joka on liittynyt sopimuksen piiriin. Yhtiön oma tavoite on vähentää energiankäyttöään vielä tätäkin enemmän, 20%, sekä olla matalaenergisten tuotteiden edelläkävijä kivitalomarkkinassa. “Haluamme olla alamme Vahvin Betoniosaaja ja näemme, että siihen liittyy kova vastuu myös ympäristöasioiden hyvästä hoitamisesta. Tämä sopimus on hyvä alleviivaamaan tätä asiaa”, sanoo Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo. “Lujabetonilla on ollut sopimuksen mukaiset prosessit ja energiansäästötavoitteet säännöllisine energiakatselmuksineen, tehdasauditointeineen ja ympäristömittareineen jo pitkään, joten siirtyminen sopimuksen piiriin oli suhteellisen helppoa.” Mikko Isotalo jatkaa.

Julkaistu: 19.08.2019

Lujabetoni läsnä Ruotsin kahtiajakoisessa rakentamisen markkinassa – Tukholmassa hiljaista, pohjoisessa painetaan täysillä

Ruotsissa on nähtävillä erikoispiirteitä rakentamisen markkinassa sen jakautuessa erilaisiin, toisistaan poikkeaviin markkinoihin. Suur-Tukholman alueella asuntorakentaminen muuttaa muotoaan ja on hiipunut. Muualla Ruotsissa, erityisesti pohjoisessa rakennetaan edelleen voimakkaasti. Suomalainen Lujabetoni Oy operoi Tukholmassa sijaitsevan tytäryhtiönsä Lujabetong AB:n ja Pohjois-Ruotsin osakkuusyrityksensä Prefabmästarna Sverige AB:n myötä mukana Ruotsin muuttuvassa markkinassa.

Lue lisää
Lisää uutisia