X
Julkaistu: 19.08.2008

Lujabetoni kaksinkertaistaa maatalouselementtikapasiteettinsa

Lujabetoni Oy toteuttaa merkittävän investointiohjelman maatalouden betonielementtijärjestelmiensä valmistuskapasiteetin kasvattamiseksi. Pääasiassa Siilinjärven tehtaalla toteutettava ohjelma lähes kaksinkertaistaa Luja-maatalousjärjestelmän erikoiselementtien tuotantokapasiteetin. Investointiohjelman arvo on lähes kaksi miljoona euroa.

Maatalousrakentaminen on ollut Suomessa vahvassa nousussa viime vuosien aikana ja maatalouden käyttöön tulevien betonielementtien kysyntä on heijastunut voimakkaasti Lujabetonin tuotantoon. Lujabetoni on Suomen suurin betonisten maataloustuotteiden valmistaja ja Siilinjärven tehtaalla sijaitsee Suomen suurin betonisten ritiläpalkkien valmistuslinja. Investointiohjelman tavoitteena on vahvistaa Lujabetonin markkina-asemaa sekä nopeuttaa maatalouselementtien toimitusaikoja. Samalla kartoitetaan myös maatalouselementtien vientimahdollisuuksia.

Lujabetonin uusi investointiohjelma käsittää toisen valmistuslinjan Siilinjärven erikoiselementtitehtaalle, automatisoidun suurkapasiteettiraudoittamon, automaattihitsaamon, uuden muottikaluston erikoiselementtien valmistamiseen sekä tehdastilan laajan kunnostusinvestoinnin. Lujabetonin maatalouden betonielementtien tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä täydessä käytössä ja lisäkapasiteettia on hankittu muista yksiköistä. Lujabetonin investointiohjelma valmistuu loppusyksystä, jolloin tehtaan merkittävä lisäkapasiteetti saadaan markkinoiden käyttöön.

“Osana investointiohjelmaamme esittelemme uuden version markkinasuosikiksi nousseesta betoniritiläpalkista. Säilytämme uudessa ritilämallissa tuotteen johtavat ominaisuudet kuten sorkkia vastaan olevien kulmien pyöristämisen sekä palkin kavennusmahdollisuuden. Kulmien pyöristäminen on tärkeä seikka eläinten jalkaterveyden kannalta, sillä ne ehkäisevät eläinten sorkkasairauksien syntymistä. Ritilän kavennusmahdollisuus taas nopeuttaa rakentamistyötä. ” kommentoi Lujabetonin maatalousliiketoiminnasta vastaava myyntipäällikkö Pekka Mönkkönen. “Asiakaskunnassamme on arvostettu suomalaista laatutuotetta selvästi tuontituotteita paremmaksi ja haluamme tarjota asiakkaillemme nousevan trendin mukaisen lyhytrakoritilän kotimaassa valmistettuna” jatkaa Mönkkönen.

Lisätietoja:
Lujabetoni Oy, myyntipäällikkö Pekka Mönkkönen, puh. 044 585 2320
Lujabetoni Oy, yksikön johtaja Kari Turunen, puh. 044 585 2482
Sähköposti: etunimi.sukunimi@luja.fi

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia