X
Julkaistu: 19.11.2008

Lujabetonilta täysin uudenlainen betoniratkaisu logistiikka- ja varastointirakentamiseen: Luja-moduli

Lujabetoni tuo markkinoille täysin uudenlaisen ratkaisun logistiikka- ja varastointirakentamiseen; Luja-modulin, eli pika-asennettavan lasten rakennuspalikoiden tyyppisen betonituotteen. Luja-moduli tarjoaa uuden ja yksinkertaisen tavan rakentaa nopealla aikataululla kestäviä ja erittäin muunneltavia varastorakennuksia, tukimuureja, siiloja ja muita logistiikkaa tukevia massiivirakennelmia. Moduleja ei kiinnitetä toisiinsa vaan ne tukeutuvat seinäksi omapainoisesti nastakiinnityksellä, kuten lasten rakennuspalikat, tosin yli 600 kg painavina kappaleina.

Hyvän muunneltavuuden vuoksi Luja-moduli soveltuu moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Betonin massiivisuuden ja lujuuden ansiosta Luja-modulin erinomaisia käyttökohteita eri varastoratkaisujen lisäksi ovat muun muassa meluseinät, tukimuurit, aumat, siilot ja erilaiset suojat. Modulin neljä vakiokokoa tuovat käyttäjille monia etuja: rakennusten suunnittelu on yksinkertaista, modulit on nopea ja helppo asentaa ja moduliratkaisun kiinteä hinta asennettuna sekä suunniteltuna pitää rakennuskustannukset budjetissa.

Moduli-rakentamisessa selvitään hyvinkin yksinkertaisilla perustustöillä. Helpoimmillaan modulit ladotaan suoraan tiivistetyn ja tasoitetun maaperän päälle. Asennuspohjaksi soveltuu myös asfaltti ja tietenkin betoniantura. Vaativat kohteet suunnitellaan aina rakennesuunnittelijan toimesta.

“Luja-moduli on rakenneteknisesti toimiva ja turvallinen läpimurtoratkaisu. Ratkaisun ylivoimaisuus on sen muuntojoustavuudessa. Kerran tehtyä ratkaisua voidaan tarpeiden mukaan pienentää tai suurentaa, siirtää uuteen paikkaan ja näin aidosti uusiokäyttää. Nopeus sekä rakennusprosessin ja logistiikan yksinkertaisuus ovat vertaansa vailla. Esikuvana rakentamisen suunnitteluun toimivat tosiaankin lasten legopalikat”, kertoo Lujabetonin betonituoteyksikön johtaja Sakari Petsalo. “Luja-modulilla rakentaminen on lapsellisen helppoa” jatkaa Petsalo.

Luja-modulien valmistus on aloitettu. Ennakkomarkkinoinnissa saadun palautteen perusteella Luja-modulille odotetaan hyvää menekkiä.

Lisätietoja:
Lujabetoni Oy, Sakari Petsalo, yksikönjohtaja, betonituotteet puh. 044 5852 363
Sähköposti etunimi.sukunimi@luja.fi

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia