X
Julkaistu: 26.10.2010

Lujabetonin Loimaan tehdas pudottaa energiankulutustaan kolmanneksella

Lujabetoni on ollut edelläkävijä energia- ja ekotehokkaiden tuotteiden kehittämisessä betonirakentamiseen. Lisäksi yhtiö on jo 15 vuotta tehnyt työtä 25 tehtaansa energiankulutuksen pienentämiseksi. Ympäristöinvestointien ja –työn avulla yhtiö onkin puolittanut energiankäyttönsä. Uusin, merkittävä ympäristöinvestointi aloitettiin viime keväänä Lujabetonin Loimaan elementti- ja betonituotetehtaan liittämiseksi kaukolämpöverkkoon. Yhtiö laskee, että ympäristöinvestoinnilla säästyy vuosittain 30 % tehtaan käyttämästä energiasta.

Loimaan tehdas on luultavasti Suomen vanhin vielä toimiva betonituotetehdas. Lujabetoni osti vuonna 1995 tämän Laaksosen Sementtivalimo Oy:n nimellä kulkeneen tehtaan, joka oli perustettu vuonna 1935. Vaikka tehdasta on paljon uusittu, on lämmitysjärjestelmä ollut vielä vanhanaikainen ja betoniasemaa ja kiviainessiiloja on lämmitetty kevyellä polttoöljyllä, jota on kulunut vuorokaudessa 1000 litraa. Loimaan tehtaalla valmistetaan betonisia valuharkkoja, maatalouselementtejä sekä infrarakentamiseen soveltuvia elementtituotteita, joihin Lujabetoni on erityisesti panostanut tänä vuonna. Yksi Loimaan tehtaan uusista päätuotteista on Luja-Kivisydän-valmisosat, jotka soveltuvat sekä matalaenergia- että passiivirakentamiseen.

Lisäsäästöjä kiviainesten täsmälämmittimestä
Kaukolämpöverkkoliittymän lisäksi Loimaan tehtaan kiviainessiiloon asennetaan parhaillaan uutta energiatehokasta ja ympäristöystävällistä täsmälämmitintä, jonka Lujabetoni ja ristiinalainen Steamrator Oy ovat yhdessä kehittäneet. Markkinoilla on vasta yksi tällainen laite, Lujabetonin Taavetin tehtaalla. Uusi, ylipaineista kuumailmaa ja matalapaineista höyryä puhaltava lämmitin säästää energiaa jopa 80 % verrattuna perinteiseen höyryjärjestelmään.

Investoinnin rakennustyöt alkoivat huhtikuussa ja tehtaan on määrä olla valmis kytkettäväksi kaukolämpöverkkoon syksyn lämmityskauden alkaessa. Loimaan Kaukolämpö Oy käyttää tuotannossaan 95 % uusiutuvia energialähteitä.

Lisätietoja:
Loimaan tehdaspäällikkö Heikki Manner, puh. 044 585 2444

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia