X
Julkaistu: 17.11.2011

Lujabetoni aloitti yt-neuvottelut Siilinjärvellä

Epävarmat rakentamisen näkymät ovat vähentäneet rakennustuoteteollisuuden kysyntää. Kysynnän hiljeneminen on johtanut myös Lujabetoni Oy:n Siilinjärven tehtailla yt-neuvotteluihin.

Tavoitteena on varmistaa tehtaiden toiminta- ja kilpailukyky muuttuvissa suhdanteissa. Neuvotteluiden aikana käydään läpi tuotannon valmistus- ja tukitoimintojen työtehtäviä ja niiden organisointia. Samassa yhteydessä tarkennetaan rajat ostopalveluiden ja oman työn osalta. Uudelleenorganisoinnilla Lujabetoni etsii keinoja turvata mahdollisimman monen ammattitaitoisen työntekijänsä työsuhde.

Varmaa on jo nyt, että tehtaille tähän asti tärkeän ratapölkkytuotannon määrä laskee ensi vuonna huomattavasti, mikä lisää myös irtisanomispaineita. Kysynnän vähenemisellä on vaikutusta varsinaisen tuotannon lisäksi erilaisiin tukitoimintoihin.

On alustavasti arvioitu, että Siilinjärven tehtailla joudutaan irtisanomaan enintään yhdeksän henkilöä. Yt-neuvotteluissa arvioidaan myös tuotantohenkilöstön eripituisten lomautusten tarvetta.

Neuvottelut käydään loppuvuoden aikana, ja yt-päätökset tehdään ensi vuoden alussa.

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja, betonituotteet Sakari Petsalo, 044 585 2363
Lujabetonin henkilöstöpäällikkö Mikko Satuli, 044 585 2015

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia