X
Julkaistu: 05.06.2012

Porvoon Länsirannan pientalotyömaalle uppoaa 4,4 kilometriä Luja-pienpaalua

Itä-Uudenmaan Rakentajat Oy rakentaa Porvoon Länsirannalle 2060 kerrosneliötä käsittävän yhdeksän pientalon ja 22 asunnon kokonaisuuden, jonka perustustyöt ovat juuri käynnistyneet. Paalutus toteutetaan määrämittaisiin betoniteräspaaluihin perustuvalla Luja-pienpaalutus –menetelmällä. Kyseessä on tähän mennessä suurin betonisilla pienpaaluilla toteutettu yksittäinen hanke.

Itä-Uudenmaan Rakentajien Länsirannan alueen epästabiilille maaperälle urakoima yhdeksän pientalon työmaa on äärimmäisen haastava paalutuksen näkökulmasta. Keskimääräinen paalupituus on yli 14 metriä ja paalutuspisteitä on 336 kpl. Lähinnä savipohjaiseen maaperään uppoaa teräsbetonista Luja-pienpaalua kaikkiaan noin 4,4 kilometriä. Luja-pienpaalu on suunniteltu erityisesti rivi- ja omakotitalojen paaluperustukseen, mutta se sopii hyvin myös esimerkiksi teollisuushallien, varastojen ja muiden pienrakennusten perustamiseen. Luja-pienpaalutus on kehitetty yhteistyössä Suomen johtavien suunnittelijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

Luja-pienpaalutuksella monia etuja

Luja-pienpaalutus on määrämittaisiin paaluihin perustuva ratkaisu, joten paalutuksessa ei synny hukkaa. Paalutus ei myöskään aiheuta haitallista tärinää, joten menetelmä on siinäkin mielessä ympäristöystävällinen. Lisäksi Luja-pienpaalulla on varastotuotteena lyhyt toimitusaika, lyönti tapahtuu vakiotyökoneilla eikä se myöskään vaadi erikoiskalustoa kuljetuksiin.

Betonisella Luja-pienpaalulla on moninkertainen kantava pinta-ala verrattuna kilpaileviin teräspaaluihin. Tämän johdosta betonipaalu saavuttaa täyden kantavuuden yleensä huomattavasti lyhyemmillä paalupituuksilla kuin teräspaalu.

“Punnitsimme vaihtoehtoja teräs- ja betonipaalutuksen välillä. Luja-pienpaalutus oli paras vaihtoehto haastavalle Länsirannann tonttialueelle. Betonipaaluissa on teräspaaluja parempi kitka-arvo ja pienpaalutuksessa käytettävä tavallinen kaivinkonekin pärjää epästabiilissa maaperässä suurta paalutuskonetta paremmin. Lisäksi saimme Lujabetonilta myös muut tarvitsemamme betonivalmisosat kuten ontelo- ja parvekelaatat, sokkelipalkit ja elementit, mikä tuo meille kokonaistaloudellisia etuja.”, sanoo Itä-Uudenmaan Rakentajien projektipäällikkö Aki Kantele.

Lisätietoja:
Luja-pienpaalun tuotepäällikkö Olli Muroke 044 5852292

Kuvia kohteesta

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia