X
Julkaistu: 16.01.2013

VTT: Kotimainen ritiläpalkki kestävin

Hyvä Suomi! VTT: Kotimainen ritiläpalkki kestävin

Jykevimmänkin naudan sopii nyt tallustella kotimaisessa navetassa. VTT:n karjasuojaritilöiden käytännön kantavuusvertailussa Suomen suurimman tuottajan, Lujabetonin, karjasuojaritilät “kestivät suhteessa ominaiskuormaan keskimäärin 105 % enemmän” kuin saksalaiset kilpailijansa.

Ritiläpalkki on navettojen lattiassa käytettävä betoninen palkki, joita käytetään lähes kaikissa Suomen navetoissa. Lujabetoni on tehnyt tuotekehitystä maatalousrakenteiden puolella jo vuosikymmeniä. Nyt VTT on osoittanut, että Lujabetonin karjasuojaritilä on markkinoiden kestävin – tutkitusti. (VTT:n tutkimusseloste VTT-S-07791-12).

– Ritiläpalkit on mitoitettu jopa 825-kiloisten nautojen kuormitukselle. Kantavuusvertailussa tarvittiin 7,1 tonnin kuorma murtamaan Lujabetonin ritilä. Saksalaisen kilpailijan tuote murtui jo 4,8 tonnin kuormalla, vaikka se oli leveämpi. Lujabetonin toimittamassa navetassa voi astella jykevämpikin nauta, kertoo myyntipäällikkö Pekka Mönkkönen Lujabetonilta.

Lujabetonin ritiläpalkki on Suomen myydyin, ja sen markkinaosuus on arviolta jopa 90 % kotimaisista ritilöistä. Suomen ensimmäisen arinarakenteisen ja kolmipalkkisen navettaritilän Lujabetoni kehitti jo vuonna 1989. Ritiläpalkit kehitettiin helpottamaan lannanpoistoa, karjasuojien lattioiden puhtaanapitoa ja parantamaan eläinten hyvinvointia.

– Ritiläpalkit altistuvat navetassa ankarille kemiallisille rasituksille, joita lanta, virtsa, urea, ammoniakki ja maito aiheuttavat. Betonin korkea laatu ja ritilän suuri kantavuus ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, koska kyseessä on kantava rakenne, jonka päällä lehmät tai sonnit liikkuvat, Mönkkönen linjaa.

Lisäksi Lujabetonin malli on Suomen markkinoiden ainoa CE-merkitty ritilä, ja sen nurkat pyöristetään nautojen jalkaterveyden parantamiseksi.

Kantavuusvertailu

Lujabetonin ritilät kestävät keskimäärin 45 % suuremman hyötykuorman kuin saksalaisvalmistajan ritilät, vaikka ne ovat kapeampia, ilmoittaa VTT tutkimusselostuksessaan. VTT:n johtopäätösten mukaan Lujabetonin karjasuojaritilöissä betonin raudoituksen turmeltumisriski on oleellisesti pienempi ja käyttöikä pidempi kuin saksalaisessa tuotteessa.

– Suomalainen maataloustuote päihitti saksalaisen ylivoimaisesti! Ritiläpalkkimme ovat Suomen ostetuimpia, joten maataloustuottaja-asiakkaamme voivat nyt tyytyväisyydellä todeta navettansakin olevan suomalaista huippulaatua, Mönkkönen hehkuttaa.

VTT suoritti kantavuusvertailun tutkimuslaboratoriossaan Espoossa. Vertailu suoritettiin 290 senttiä pitkille ritilöille, koska tämä pituusluokka on hyvin yleinen navetan lantakäytävissä. Vertailun tilaajana toimi Lujabetoni. Vertailukohtana käytettiin VTT:n maahantuojalta tilaamia saksalaisia Greten-ritiläpalkkeja, jotka olivat 76-77 senttiä leveitä ja 16 cm korkeita. Lujabetonin 48 senttiä leveät ja 14 senttiä korkeat ritilät Lujabetonin varastosta valitsi satunnaisotannalla Inspecta Oy:n tarkastaja Urpo Tuunainen.

Eläinystävällisesti Siilinjärveltä

Lujabetonin palkit valmistetaan Siilinjärvellä Pohjois-Savossa. Suomen ainoan CE-merkityn ritilän erottaa muista pyöristetyistä nurkista ja palkin päässä olevasta CE-merkintätarrasta.
– Tekemämme palkkien nurkkien pyöristäminen parantaa nautojen sorkkaterveyttä, Mönkkönen kertoo.
Rakennustuotteissa CE-merkintä korvaa kansalliset tuotehyväksynnät 1.7.2013.
– Kaikki muutkin maatalouselementtimme tulevat olemaan CE-merkittyjä tuohon päivään mennessä, lupaa Mönkkönen.

Lisätietoja:
VTT:n tutkimus: https://www.lujabetoni.fi/ritilapalkit
Lujabetonin myyntipäällikkö Pekka Mönkkönen 044 585 2320

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia