X
Julkaistu: 01.07.2013

Lujabetonin laajalle tuotetarjonnalle CE-hyväksyntä

EU:n Rakennustuoteasetuksen myötä CE-merkintä tuli pakolliseksi 1.7.2013 niille rakennustuotteille, joilla on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi. Myös kaikki Lujabetonin harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvat tuotteet ovat nyt CE-hyväksyttyjä.

Lujabetonilla CE-merkintäprojekti on kestänyt puolitoista vuotta ja ollut tuoterepertuaarinsa myötä alan laajimpia. Lujabetoni valmistaa betonituotteita ja betonielementtejä, joten CE-merkintää haettiin 15 tuoteryhmälle.

Lujabetonin kehityspäällikkö Mika Vainionpään mukaan harvalla betonialan yrityksellä on näin laajaa tuoteskaalaa kuin Lujabetonilla aina seinäelementistä ratapölkkyihin.

“CE-merkintäprojektin myötä olemme täsmentäneet ja vakioineet tiettyjä toimenpiteitä. Dokumentointiin on käytetty paljon aikaa ja vaivaa, ja työohjeistusta tarkennettu. Se on vaatinut tehtailta suurta työpanosta, mutta projekti on saatettu onnellisesti maaliin”, iloitsee Mika Vainionpää.


Mittava projekti

Betonituotteiden CE-merkintöjen hakeminen on ollut Lujabetonille merkittävä panostus myös rahallisesti.

“Tehtaiden työntekijöiden ja muiden projektiin osallistuneiden työtunnit, testaukset sekä tarkastus- ja sertifiointimaksut tarkoittavat ainakin parin sadan tuhannen euron kustannusta”, arvioi Vainonpää.

Lisäksi on tehty kone- ja laitehankintoja, jotka helpottavat CE-merkinnän mukaisten tuotteiden valmistusta.

Suomessa CE-merkintäprosessista pääroolissa ovat olleet Rakennusvalvonta, Rakennusteollisuus ja Inspecta.

“Lujabetonin osalta hanke on mennyt hyvin, vaikka olemmekin joutuneet tekemään viime hetken muutoksia meistä riippumattomista syistä. Alan toimijoiden kesken olisi voitu selvittää pelisäännöt jo vuosi sitten”, näkee Vainionpää.

“Mittavaa lisäarvoa yrityksemme ei CE-merkinnästä saavuta, sillä Lujabetonin kaltaiset isot valmistajat ovat toimineet Suomessa aiemminkin tunnollisesti ja Inspectan tarkastustoiminnan alaisina. Osassa tuotteissa Lujabetonin tehtaiden oma laadunvalvonta on jopa tiukempaa kuin CE-merkinnät tai harmonisoidut tuotestandardit vaativat”, kertoo Vainionpää.

CE-merkintä vapauttaa betonituotekauppaa EU:n sisällä.

“Lujabetonia tämä hyödyttää Ruotsin paalumarkkinoilla. Tosin elementtipuolella tuotteet ovat aina asiakaskohtaisesti räätälöityjä, koska ne tehdään projektikohtaisesti.”

Lisätietoja:
Lujabetonin kehityspäällikkö Mika Vainionpää
etunimi.sukunimi@luja.fi, 044 585 2104

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia