X
Julkaistu: 04.03.2014

Lujabetoni mukana kunnostamassa Suomen rataverkkoa

Liikenneviraston kanssa tehdyn sopimuksen myötä Lujabetoni Oy on vahvasti mukana Suomen raideliikenteen parannustöissä.

Lujabetoni tulee toimittamaan merkittävän määrän Liikenneviraston vuonna 2014 tarvitsemista raideliikenteen betoniratapölkyistä. Liikennevirasto panostaa ratojen kunnostukseen ja vanhentuneiden puisten ratapölkkyjen korvaamiseen nykyaikaisilla ja ympäristöystävällisillä betoniratapölkyillä, sekä rakentamalla uutta rataa. Rautatieliikenne on ympäristöystävällinen kuljetusmuoto.

– Suomen tavaraliikenteestä rautatiekuljetuksien osuus on perinteisesti ollut noin neljännes, rautatieliikenteen osuuden Suomen liikenteen päästöistä ollessa vain kaksi prosenttia, kertoo Liikenneviraston Radan parantaminen -yksikön päällikkö Magnus Nygård. – Raideliikenteen modernisointi mahdollistaa hyvin toimivat kuljetukset raiteilla, Nygård jatkaa.

Lujabetonin ratapölkkyjä käytetään vuosien 2014 – 2015 aikana pääasiassa kahteen isoon radan kunnostushankkeeseen. Kokkola-Ylivieska kaksoisraide tullaan rakentamaan vuoteen 2017 mennessä siten, että vuonna 2013 aloitettu ratapölkkyjen asennus jatkuu vuosien 2014 ja 2015 aikana kolmena erillisenä urakkana. Kontiomäki – Oulu – rataosuudella päällysrakenne tullaan uusimaan kokonaisuudessaan vuosien 2014-2017 aikana.

Lujabetonilla on vahva osaaminen ympäristöystävällisten ja huoltovapaiden betoniratapölkkyjen valmistuksessa. Betoniratapölkkyjä on valmistettu Lujabetonin itse kehittämällä nykyaikaisella ratapölkkytuotantolinjalla Siilinjärvellä vuodesta 1997. Vilkkaimmillaan Suomen rataverkon päällysrakenteiden kunnostus oli 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Viime vuosina betonisten ratapölkkyjen valmistusmäärä Lujabetonilla on ollut 50 000-100 000 kpl/vuosi. Lujabetonin betoniratapölkkyjä on jo lähes 2000 raidekilometrillä Suomessa.

Tämän sopimuksen myötä Lujabetoni voi tarjota paremman työllisyyden Siilinjärven tehtaan työntekijöille. ’Siilinjärven ratapölkkytehtaalla työskentelee tällä hetkellä n. 25 henkilöä ja tilauksen ansiosta talvikuukausina tyypillisiltä lomautuksilta vältytään.’ kertoo betonituoteyksikön johtaja Sakari Petsalo.

Lisätietoja: Lujabetoni Oy, Sakari Petsalo, betonituoteyksikön johtaja, puh. 044 585 2363

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia