X
Julkaistu: 28.04.2015

Lujabetoni mukana kierrätysraaka-aineen valmistuksessa Oulussa

Lujabetonin Oulun tehtaalla tehdään Paroc Oy:n kivivillan valmistuksen sivutuotteena syntyvästä linkojätteestä brikettejä uudelleen käytettäväksi kierrätysraaka-aineeksi. Uusioraaka-aine korvaa neitseellisen kiven käyttöä ja säästää energiaa. Linkojäte olisi muuten loppusijoitettavaa jätettä ja positiivisia ympäristövaikutuksia saadaan paitsi energiansäästöstä myös suorista jätemäärien pienenemisestä. Yhteistyö osoittaa, kuinka kivi kiertää häviämättä yhteiskunnassa lähes loputtomiin.

Brikettien valmistuksessa toimivat yhteistyössä Paroc Oy:n Oulun tehdas, Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskus ja Lujabetoni Oy. Sijaintinsa ansiosta yritykset muodostavat kompaktin ja kustannustehokkaan symbioosin kun kaikki toiminnot toteutetaan Oulun Ruskon teollisuusalueella. Samalla tehdasalueella toimimisen ansiosta minimoidaan myös kuljetuksien ympäristövaikutukset.

Valmistusprosessissa linkojäte kulkee Parocin tehtaalta Oulun Jätehuollon murskauksen ja lajittelun kautta Lujabetonille prosessoitavaksi oikeassa suhteessa murskeen, sementin ja veden seokseksi, joka puristetaan tuotekoneella mutterinmallisiksi, tavallisten pihakivien kokoisiksi briketeiksi. Tarvittavan lujuuden saavutettuaan uusioraaka-aine toimitetaan takaisin Parocin tehtaalle kivivillan valmistusprosessiin. Menetelmän avulla linkojäte pystytään hyödyntämään sataprosenttisesti.

Lujabetonille brikettien valmistus on tärkeä lisä päätuotteiden eli harkkojen ja pihakivien, valmistuksen ohella. Brikettejä tehdään pääosin varsinaisen sesonkiajan ulkopuolella. – Brikettien valmistuksen ansiosta tehtaamme tuotanto pysyy tasaisena ja tehtaan käyttöaste kasvaa, kertoo Lujabetonin Oulun tehtaan tehdaspäällikkö Juha Mustaniemi. Mustaniemien mukaan alueen toimijoiden välinen yhteistyö, jolla on positiivisia ympäristövaikutuksia, on myös henkilökunnalle palkitsevaa. – On mielekästä olla mukana innovaatiossa, joka on ympäristönäkökulmasta merkityksellinen.

Ensimmäiset brikettien koe-erät tehtiin vuoden 2014 heinäkuussa ja tehtyjen hienosäätöjen jälkeen tuotanto tulee käynnistymään täyteen vauhtiin Parocin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen turvin. Nykyisellä toimintamallilla 3000-4000 tonnista linkojätettä syntyy valmiita brikettejä 5000-7000 tonnia vuodessa. Määrät ajetaan noin 3-4 kertaa vuodessa 2-3 viikon sarjoissa.

Lisätietoja:
Lujabetoni Oy, tehdaspäällikkö Juha Mustaniemi, puhelin 044 585 2318, juha.mustaniemi@luja.fi

Video:
Rakennusteollisuus RTT ry, Betoniteollisuus ry, Tunne kivi –video
https://www.youtube.com/watch?v=PzKERBE6vtc

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia