X
Julkaistu: 08.10.2015

Lujabetonin tuoteuutuus, Luja-tankki, vyöryy maatiloille

Lujabetoni jatkaa vahvaa betonituotekehitystyötä ja tuo nyt maatalouden rakentamisen markkinoille kehittämänsä merkittävän tuoteuutuuden, Luja-tankin. Luja-tankki on pyöreä varastotankki lietelannalle ja se valmistetaan teräsvaijereilla jännitetyistä betonielementeistä. Luja-tankki on kehitetty Lujabetonin toimintamallilla, jossa saumattomasti yhdistetään asiakkaiden tarpeet ja toiveet korkeaan betoniteknologiaosaamiseen.

Luja-tankki on betonielementeistä valmistettu, täysin kotimainen lieteallas, joka valmistetaan kokonaisuudessaan Suomessa, suomalaisesta raaka-aineesta ja suomalaista työvoimaa hyödyntäen.Vastaavia tuotteita ei ole Suomessa aiemmin valmistettu. – Tällä tuotteella viemme kotimaista tuotekehittelyä ja tekniikkaa jälleen askeleen eteenpäin, sanoo Lujabetonin aluemyyntipäällikköPekka Mönkkönen.

Jälkijännitystekniikalla toteutettava säiliö kehitettiin maatilarakentajien tarpeeseen, sillä Maa- ja Metsätalousministeriön asettamat tuotenormiteivät mahdollista yli 2500 m3:n altaiden rakentamista nykyisellä tekniikalla. Altaiden suurentumiselle on tarvetta tilakokojen jatkuvasti kasvaessa.Mönkkösen mukaan toinen painava syy tuotteen kehittämiseen oli halu tuoda markkinoille kotimainen, aiempia edistyksellisempi ja turvallisempi vaihtoehto suomalaisille maatalousyrittäjille.

Luja-tankin rakentamisessa hyödynnetään uutta elementtijärjestelmää, joka mahdollistaa todella suuret allaskoot, jopa 5000 m3:een, eli viiteen miljoonaan litraansaakka. Suuri koko ja tankin monikulmainenmuoto mahdollistavat tankin tehokkaan sijoittelun ja sitä kautta merkittävän tilansäästön maatilojen ahtailla rakennuspaikoilla. Tilansäästön lisäksi säästöä tulee myös kuljetuskustannuksista tuotteen kotimaisuuden vuoksi.

Mallisuojatun Luja-tankin merkittävin yksityiskohta on tuotteen käyttöturvallisuus. Luja-tankki on suunniteltu siten, että säiliön ulkopuolella kiertävät jännitetyt vaijerit suojataan. Näin estetään törmäyksessä tai vahinkotilanteissa punosten katkeamisesta syntyvä onnettomuus,sillä altaan ympärille pingotetuissa jännepunoksissa on suuret voimat.

Luja-tankki on suunnattu pääasiassa uusien suurien ja investoivienmaatilojen tarpeisiin, mutta sen ominaisuudet antavat jatkomahdollisuudet tuotteen hyödyntämiseen esimerkiksi metsäteollisuuden sellualtaissa. – Se, mitä Suomen markkinoilla nyt tarvitaan, on innovatiivisuutta ja rohkeutta kehittää ja tarjota uusia ratkaisuja erilaisten toimialojentarpeisiin, tiivistää Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo Lujabetonin visiota tuottaa entistä parempia betonituotteita ja palveluita asiakkaan tarpeisiin.

Luja-tankki lanseerataan KoneAgria -messujen yhteydessä Tampereella 8.10.2015.

Lisätietoja:
Lujabetoni Oy, aluemyyntipäällikkö Pekka Mönkkönen, p. 044 5852320, pekka.monkkonen@luja.fi

Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Lue lisää
Julkaistu: 03.01.2020

Rakentaminen 2030 – mistä rakennetaan?

Mistä rakennetaan 10 vuoden päästä? Muuttuvatko kaikki perusasiat uudessa uljaassa tulevaisuuden rakentamisessa? Rohkenen väittää, että 10 vuoden päästä rakennetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykymaailmassakin. Runkorakentamisen teknologia ja tekniikka ovat monimutkaisia sekä hitaasti kehittyviä. Tähän on vissit perusteet. Rakennuksen rungon tulee olla luja, kestävä, pitkäikäinen, tunnoton rakennusvirheille, kosteusturvallinen, paloturvallinen, ääniteknisesti toimiva sekä lukuisia muita vaatimuksia täyttävä. Tulevaisuudessa vieläpä vähähiilinen. Jopa mahdolliset maanjäristykset ja sodat rakennnuksen rungon tulee vain kestää sortumatta. Näitä kaikkia tavoitteita on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta saavuttaa isoilla kehityshyppäyksillä uutta kohti.

Lue lisää
Lisää uutisia