X
Julkaistu: 08.01.2018

Lujabetonilta läpimurto betonirakenteiden kosteusturvallisuuden hallintaan: IoT -kosteusmittausjärjestelmä kokonaispalveluna koko Suomen markkinoille

Luja SmartConcrete on Lujabetonin kehittämä anturijärjestelmä ja pilvipohjainen mittauspalvelu reaaliaikaiseen betonirakenteen kosteuden mittaamiseen. Luja SmartConcreten avulla voidaan lisätä rakentamisen kosteusturvallisuutta, ehkäistä sisäilmaongelmia sekä optimoida työmaa-aikataulut luotettavasti ja laatu varmistaen. Reaaliaikaisella seurannalla varmistetaan betonin turvallinen kuivuminen pinnoituksia ja kohteen etenemistä varten.

Nyt koko Suomen markkinoille tuotava, patentoitu Luja SmartConcrete betonirakenteen älykäs mittauspalvelu antaa reaaliaikaisen tiedon rakenteen suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta. Lisäksi palvelun avulla voidaan mitata sisäilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Luja SmartConcreten ansiosta työmaa voi ajoittaa eri työvaiheet todellisiin kosteustietoihin perustuen. Järjestelmä mahdollistaa kosteusturvallisen rakentamisen ja edesauttaa sisäilmaturvallista rakentamista.

Betonirakenteen kuivumiseen vaikuttavat käytettävä betoniresepti ja kohteen kuivumisolosuhteet. – Koska kuivumistekijöitä on useita ja betonin kuivumisen mekanismit ovat monimutkaiset, tuo Luja SmartConcrete välittömän hyödyn luotettavien reaaliaikaisten kosteustietojen muodossa, kertoo Lujabetonin kehityspäällikkö Miro Harjumäki.

– Luja SmartConcreten avulla saatujen ajantasaisten- ja historiatietojen avulla tavoitearvon saavuttamiseen tarvittava aika voidaan arvioida ja varmentaa tarkasti, Miro Harjumäki sanoo. Näin tekemällä vältytään liian aikaisilta tai liian myöhäisiltä kosteusmittauksilta sekä niistä syntyviltä ajallisilta ja rahallisilta kustannuksilta. Samalla rakentamisen luotettavuus ja kosteusturvallisuus parantuvat merkittävästi.

– Järjestelmästämme tekee ainutkertaisen käytettävä mittausteknologia sekä antureiden vaihdettavuus. Anturia varten asennetaan varaus betonivaluun ja anturi asennetaan paikalleen vasta valuvaiheen jälkeen luotettavalla, Lujabetonin patentoimalla tekniikalla. Anturiyksiköt lähettävät tiedon työmaan keskusyksikköön, joka siirtää mittaustiedot reaaliajassa pilvipalveluumme. Tulokset on asiakkaan valitsemien osapuolten luettavissa nettikäyttöliittymän kautta.

– Täydellinen langattomuus ja huolettomuus ovat järjestelmämme isoja etuja. Anturiyksiköiden akut kestävät jopa vuosia ja ne ovat vapaasti vaihdettavissa. Vuokraamme laitteet kohteeseen, joten isoja investointeja ei vaadita, kertoo Harjumäki. Lisäksi Lujabetoni tarjoaa palveluna järjestelmän asentamisen paikalleen, eli työmaalta ei vaadita mitään erikoisosaamista.

Luja SmartConcrete palvelee rakennusaikaisen kosteudenmittaamisen lisäksi yhtä hyvin myös myöhempää, rakennuksen käytönaikaista kosteudenhallintaa ja -mittaamista. Järjestelmän avulla voidaan havaita käyttövaiheen vesivuodot ja kosteusongelmat ennen niiden kärjistymistä sisäilmaongelmiksi.

Luja SmartConcrete -mittauspalvelu on jo käytössä referenssikohteissa mm. Lujatalon Porvoon lukion työmaalla, Firan rakentamassa toimitilakohteessa Helsingissä ja Skanskan asuinkerrostalokohteessa Espoossa. Luja Smart Concrete –järjestelmä on saatavissa paikallavalukohteiden lisäksi tehdasasenteisena Lujabetonin toiseen uutuustuotteeseen, välipohjissa käytettävään Luja-Superlaattaan.

– Hyödynnämme jo saamaamme palautetta ja dataa Luja SmartConcreten toimivuudesta tarkoituksenamme jatkuvasti kehittää palveluamme. Tuomme jatkossa myös betonin lujuudenkehityksen reaaliaikaisen seurannan Luja SmartConcreten ominaisuudeksi.

– Haluamme kehittämiemme tuoteuutuuksien avulla tehdä rakentamisesta laadukkaampaa, turvallisempaa, kestävämpää ja kustannustehokkaampaa, sanoo Harjumäki.

 

Lisätietoja:
Lujabetoni Oy, kehityspäällikkö Miro Harjumäki, p. 044 585 2204, miro.harjumaki@luja.fi
Lujabetoni Oy, kehityspäällikkö Perttu Ruuska, p. 044 585 2205, perttu.ruuska@luja.fi

Julkaistu: 20.05.2019

HyväPaha vuokratyö

Olen usein miettinyt vuokratyön mielekkyyttä ja tarpeellisuutta. Aiheesta kuitenkin keskustellaan jatkuvasti puolesta ja vastaan. Viime kevään TES – neuvotteluissa puimme tätäkin aihetta Rakennusliiton kanssa usein pitkään ja hartaasti. Rakennusliitolla, kuten muillakin ammattiliitoilla, on suuri halu vähentää vuokratyötä ja asettaa rajoituksia sille. Miksi? Noh..täytyy myöntää, että ne tarinat mitä olen kuullut ja jos ne ovat edes siteeksi totta, antavat aika vahvan motivaation ja pohjan keskustella vuokratyöstä ja sen lainmukaisuudesta, reiluudesta puhumattakaan. Toisaalta vuokratyö on tehnyt monessa työpaikassa toiminnasta joustavampaa sekä tehokkaampaa suhdanne- ja vuodenaikavaihteluissa.

Lue lisää
Lisää uutisia