X
Julkaistu: 27.01.2020

Kalliomurskeen rooli betoninvalmistuksessa on kasvamassa!

Keskimääräisesti 2/3-osaa betonista on kiviainesta. Kiviaines on siis merkittävässä roolissa, millaista betonista tulee. Betoni koostuu yleensä hienosta kiviaineksesta (#0-1), sorasta (#0-8) ja karkeasta kivestä (#8-16). Näitä osuuksia vaihtelemalla saadaan betonireseptille erilaisia ominaisuuksia. Suurin kiviainesosuus on soralla (#0-8).

Luonnon muovaavat soraharjut alkavat vähentyä ja osassa paikoin ne ovat myös suojeltuja. Soran saatavuus betonin valmistukseen kustannustehokkaasti on tulevaisuudessa haaste. Kustannukset nousevat, kun kuljetusmatkat kiviaineksen ottoalueilta betonitehtaalle kasvavat.

Tulevaisuutta silmällä pitäen, kalliomurskeen jalostusta ja sen hyödyntämistä pitää tutkia ja kartoittaa. Kallioalueita löytyy yleensä lähempää betonitehtaita. Tämä ei ole uusi asia, mutta haasteita kalliomurskeen jalostamisessa ja käytössä betoniin toki on.

Jalostuksellisesti ja reseptikustannuksen kannalta isoin haaste on, että lajikkeen hienopää pysyy hallituissa rajoissa. Tällä on vaikutusta reseptin vesimäärään. Jos vesimäärä nousee korkeaksi, pitää myös sementtimäärää nostaa. Tällä ei tietenkään ole positiivista vaikutusta CO2-päästöihin, joita yritetään koko ajan vähentää.

Kalliomurskeen, josta joskus kuulee myös puhuttavan kalliosorana, käyttö tulee olemaan tulevaisuudessa betoninvalmistuksessa erittäin tärkeässä roolissa. Tulen näkemään betonin valmistuksessa tämän kallioperäisen tavaran erittäin merkittävän kasvun, koska eläkeikään aikaa itselläni on saman verran kuin tämän hetkinen ikäni.

Kirjoittaja on Lujabetonin valmisbetoniyksikön kehityspäällikkö Perttu Ruuska
Artikkeli liittyy kirjoittajan lopputyöhön Lujabetonin oman eMBA-ohjelman osana

 

Julkaistu: 24.02.2020

Lujan tilinpäätöstiedote vuodesta 2019 - Luja kasvoi asuntorakentamisen aallonharjalla

Lujatalo-konsernin, johon kuuluvat Lujatalo Oy sekä Lujabetoni Oy tytäryhtiöineen, liikevaihto nousi 705 miljoonaan euroon (599 miljoonaa euroa vuonna 2018). Kasvua tuli 17,8 % edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 29,2 miljoonaa euroa (27,0 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 4,1 % (4,5 %). Konsernin omavaraisuusaste oli erinomaisella 51,2 %:n tasolla (44,2 %).

Lue lisää
Julkaistu: 19.02.2020

Koronavirus ja betonitoimitukset - pitääkö olla huolissaan?

Some–aikakauden ensimmäinen merkittävä virusepidemia on vallannut mediat ja tietotulva sairauden johdosta eri kanavissa on valtaisa. Tähän tulvaan mahtuu mukaan paljon faktaa ja luonnollisesti myös huhuja, jopa disinformaatiota. Tiedon määrän johdosta sitä onkin ryhdytty kutsumaan tietoepidemiaksi (engl. infodemic). Jospa oma näkemyksemme mahtuisi silti vielä mukaan. Ammatillisesti ajatellen ongelma valtavan tietomäärän keskellä on erottaa olennainen tieto yleisestä hälinästä ja osin makaaberista kauhistelusta asiassa. Tunnen itsekin muutamia kiinalaisia ja heidän asemaansa asettuminen on haastavaa, mutta välttämätöntä.  Asia on inhimillisesti jokseenkin vaikea käsittää, onhan tauti varsin poikkeuksellinen ja Kiina sittenkin useimmille kaukainen maa. Koronasta pahiten kärsivä Hubei on suunnilleen Iso-Britannian kokoinen, noin 58 miljoonan asukkaan maakunta. Tällä hetkellä käytännössä kukaan ei poistu sieltä, eikä kukaan pääse alueelle. Mietipä siinä, mistä leipää firmalle ja onko asiakkaita vielä kesän jälkeen, kun edes omasta terveydestä ei ole takeita!

Lue lisää
Lisää uutisia