X
Julkaistu: 26.05.2020

Lujabetonilta erikoisbetonia Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoitoyksikön rakenteisiin

Lujabetoni toimittaa raskasbetonit rakenteilla olevan Oulun yliopistollisen sairaalan uuteen sädehoitoyksikköön. Raskasbetonin ansiosta tilojen säteilysuoja saavutetaan ohuemmalla rakenteella: suojaseinien paksuus pienenee jopa 40 %.  Raskasbetonin erikoiskiviaines kuljetettiin Ouluun laivakuljetuksella, jolloin myös kuljetusten ympäristövaikutukset pienenevät merkittävästi.  Asiakkaana on kohteen rakennusurakoitsija Hartela Pohjois-Suomi Oy.

Rakentamisen muutos sekä entistä vaativammat rakennushankkeet edellyttävät tänä päivänä hyvin tarkkaan spesifioituja erikoisbetoneita, joiden kehittämisessä Lujabetonin asema Suomessa on merkittävä. Raskasbetoni on yksi näistä erikoisbetoneista, joissa yrityksellä on toimialan vahvin osaaminen.

– Tietotaitomme raskasbetonin reseptiikassa ja tuotteen käytössä ovat kehittyneet harppauksin käytännön sekä lukuisten testausten myötä, joita olemme tehneet laboratoriossamme sekä yhteistyössä asiantuntevan kumppanimme LKAB Minerals Oy:n kanssa, kertoo Lujabetonin myyntipäällikkö Tuomo Halonen.

– Lujabetonin vahva osaaminen ja toimitusketjun hallinta olivatkin iso asia valittaessa toimittajaa, kertoo työmaata johtava vastaava mestari Rauno Ronkainen Hartelalta. Referensseinä toimivat useat vastaavat sairaaloiden säteilysuojaseinät mm. Sirkkalan sairaalassa, Siltasairaalassa, Jyväskylän Nova-sairaalassa sekä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Raskasbetoni soveltuu ominaisuuksiltaan erinomaisesti kohteisiin, jossa seinän tehtävänä on suojata ihmisiä vaarallisilta säteilyiltä. Raskasbetonia käyttämällä seinäpaksuudesta saadaan pois jopa 40 % verrattuna tavalliseen betoniin. Raskasbetonin tiheys on noin puolitoistakertainen tavalliseen betoniin verrattuna ja se painaa n.3500 kg/m³. – Raskasbetonilla saadaan merkittäviä tilasäästöjä, kosteusturvallisempaa rakentamista sekä hyvä säteilysuoja, Halonen kertoo.

Erikoiskiviaineksena tässä vaativassa betonissa käytetään Kiirunan rautamalmia. Laivalla kuljetettu noin 6000 tonnin raskaskiviainesmäärä varastoitiin erityisiin katettuihin välivarastoihin Oulun satamaan projektin onnistumisen takaamiseksi. Näin vältetään mahdollisen kastumisen ja siitä johtuvan jäätymisen riski. Laivakuljetuksilla on myös positiivinen ympäristövaikutus autokuljetuksiin verrattuna, sillä näin vältyttiin runsaan 150 kuorman maantiekuljetuksilta Pohjois-Ruotsista.

Raskasbetonin ennakkokokeet ja testaaminen kohteen työmaakäyttöä varten aloitettiin huhtikuun alussa yhteistyössä kiviainestoimittaja LKAB Minerals Oy:n kanssa.

– MagnaDense -kiviainesta on toimitettu sairaalaprojekteihin jo 1960-luvun alusta alkaen; aluksi tuotteen kotimarkkinalla Ruotsissa, mutta myöhemmin ympäri maailmaa. Lujabetoni Oy:n tuotekehityksen, tuotantopäälliköiden ja myyntipäälliköiden kanssa on ollut hienoa tuoda raskasbetonin käyttöä tutuksi suomalaisessa rakentamisessa. Erityisesti vaativat säteilysuojausrakenteet voidaan toteuttaa helposti raskasbetonilla, mutta yhtä lailla raskasbetoni toimii erinomaisesti myös pohjavesirajan alapuolella olevissa rakenteissa, joissa veden aiheuttama noste on kumottava. Tällaisia rakenteita voivat olla esimerkiksi suuret parkkihallit ja niiden sisään- ja ulosajorampit, kertoo LKAB Minerals Oy:n myyntipäällikkö Pirjo van der Woude.

Raskasbetonitoimitukset alkavat viikolla 22 jatkuen lähes vuoden loppuun.

 

Yhteystiedot:
Lujabetoni Oy, myyntipäällikkö Tuomo Halonen, tuomo.halonen@luja.fi, p. 044 585 2317

Julkaistu: 17.09.2020

Lujabetoni tekee moduulirakentamisen läpimurron

Lujabetonin uutuustuote Luja-Superlaatta teki suomalaisen kerrostalorakentamisen kertaluokkaa helpommaksi vuodesta 2018 alkaen. Nyt yritys tuo markkinoille uuden innovaation, Luja-Superkylpyhuoneen, jossa Luja-Superlaatan päälle on jo tehtaalla yhdistetty täysin valmiiksi varusteltu kylpyhuonemoduuli. Valmis moduuli sisältää seinärakenteet, kalusteet, varusteet sekä LVIS-kytkennät ja se nousee laatan nostamisen yhteydessä paikalleen ilman erillisasennusta työmaalla.

Lue lisää
Julkaistu: 15.09.2020

Palvelumuotoilun työkaluilla syvempiin asiakassuhteisiin

Luotettavuus, asiantuntemus/osaaminen sekä empaattisuus. Näiden osa-alueiden kautta voidaan rakentaa graniittikiven vankka peruskivi asiakassuhteelle. Kun nämä asiat löytyvät yrityksen asiakastoiminnan ytimestä ja henkilöstöltä löytyy valmiudet ja halu pyrkiä näihin asioihin joka päivä arjessaan, voimme vahvistaa olemassa olevia suhteita ja luoda uskottavuutta laaja-alaisesti. Kaikessa tekemisessä arjessa korostuu se tosiasia, että hyvällä perustalla eli niin kutsutulla peruskunnolla ja perusasioiden osaamisella voidaan rakentaa erittäin suorituskykyinen yksilö, tiimi ja organisaatio.  ”Mitä leveämpi ja vahvempi on pohja, sen korkeampi on huippu”, sanotaan. On myös syytä muistaa, että asiakkuuden kehittäminen ei ole sprinttimatka ja pikavoitto, vaan enemmänkin vuosien mittainen taival yhdessä asiakkaan kanssa.

Lue lisää
Lisää uutisia