X
Julkaistu: 26.05.2020

Lujabetonilta erikoisbetonia Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoitoyksikön rakenteisiin

Lujabetoni toimittaa raskasbetonit rakenteilla olevan Oulun yliopistollisen sairaalan uuteen sädehoitoyksikköön. Raskasbetonin ansiosta tilojen säteilysuoja saavutetaan ohuemmalla rakenteella: suojaseinien paksuus pienenee jopa 40 %.  Raskasbetonin erikoiskiviaines kuljetettiin Ouluun laivakuljetuksella, jolloin myös kuljetusten ympäristövaikutukset pienenevät merkittävästi.  Asiakkaana on kohteen rakennusurakoitsija Hartela Pohjois-Suomi Oy.

Rakentamisen muutos sekä entistä vaativammat rakennushankkeet edellyttävät tänä päivänä hyvin tarkkaan spesifioituja erikoisbetoneita, joiden kehittämisessä Lujabetonin asema Suomessa on merkittävä. Raskasbetoni on yksi näistä erikoisbetoneista, joissa yrityksellä on toimialan vahvin osaaminen.

– Tietotaitomme raskasbetonin reseptiikassa ja tuotteen käytössä ovat kehittyneet harppauksin käytännön sekä lukuisten testausten myötä, joita olemme tehneet laboratoriossamme sekä yhteistyössä asiantuntevan kumppanimme LKAB Minerals Oy:n kanssa, kertoo Lujabetonin myyntipäällikkö Tuomo Halonen.

– Lujabetonin vahva osaaminen ja toimitusketjun hallinta olivatkin iso asia valittaessa toimittajaa, kertoo työmaata johtava vastaava mestari Rauno Ronkainen Hartelalta. Referensseinä toimivat useat vastaavat sairaaloiden säteilysuojaseinät mm. Sirkkalan sairaalassa, Siltasairaalassa, Jyväskylän Nova-sairaalassa sekä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Raskasbetoni soveltuu ominaisuuksiltaan erinomaisesti kohteisiin, jossa seinän tehtävänä on suojata ihmisiä vaarallisilta säteilyiltä. Raskasbetonia käyttämällä seinäpaksuudesta saadaan pois jopa 40 % verrattuna tavalliseen betoniin. Raskasbetonin tiheys on noin puolitoistakertainen tavalliseen betoniin verrattuna ja se painaa n.3500 kg/m³. – Raskasbetonilla saadaan merkittäviä tilasäästöjä, kosteusturvallisempaa rakentamista sekä hyvä säteilysuoja, Halonen kertoo.

Erikoiskiviaineksena tässä vaativassa betonissa käytetään Kiirunan rautamalmia. Laivalla kuljetettu noin 6000 tonnin raskaskiviainesmäärä varastoitiin erityisiin katettuihin välivarastoihin Oulun satamaan projektin onnistumisen takaamiseksi. Näin vältetään mahdollisen kastumisen ja siitä johtuvan jäätymisen riski. Laivakuljetuksilla on myös positiivinen ympäristövaikutus autokuljetuksiin verrattuna, sillä näin vältyttiin runsaan 150 kuorman maantiekuljetuksilta Pohjois-Ruotsista.

Raskasbetonin ennakkokokeet ja testaaminen kohteen työmaakäyttöä varten aloitettiin huhtikuun alussa yhteistyössä kiviainestoimittaja LKAB Minerals Oy:n kanssa.

– MagnaDense -kiviainesta on toimitettu sairaalaprojekteihin jo 1960-luvun alusta alkaen; aluksi tuotteen kotimarkkinalla Ruotsissa, mutta myöhemmin ympäri maailmaa. Lujabetoni Oy:n tuotekehityksen, tuotantopäälliköiden ja myyntipäälliköiden kanssa on ollut hienoa tuoda raskasbetonin käyttöä tutuksi suomalaisessa rakentamisessa. Erityisesti vaativat säteilysuojausrakenteet voidaan toteuttaa helposti raskasbetonilla, mutta yhtä lailla raskasbetoni toimii erinomaisesti myös pohjavesirajan alapuolella olevissa rakenteissa, joissa veden aiheuttama noste on kumottava. Tällaisia rakenteita voivat olla esimerkiksi suuret parkkihallit ja niiden sisään- ja ulosajorampit, kertoo LKAB Minerals Oy:n myyntipäällikkö Pirjo van der Woude.

Raskasbetonitoimitukset alkavat viikolla 22 jatkuen lähes vuoden loppuun.

 

Yhteystiedot:
Lujabetoni Oy, myyntipäällikkö Tuomo Halonen, tuomo.halonen@luja.fi, p. 044 585 2317

Julkaistu: 09.06.2020

Lujabetoni rakentaa uuden valmisbetonitehtaan Kuopiossa

Lujabetoni investoi uuteen valmisbetonitehtaaseen Kuopiossa. Uusi, moderni, suuren kapasiteetin betonitehdas tulee korvaamaan nykyisen tehtaan, joka puretaan. Uuden tehtaan moderni tuotantojärjestelmä mahdollistaa pienemmän hiilijalanjäljen ja se on esimerkki Lujabetonin tehdasverkoston jatkuvasta kehittämisestä ja tuotannon uudistamista.

Lue lisää
Julkaistu: 01.06.2020

Lujabetonilta vientikaupan päänavaus Ruotsin betonimarkkinaan

Lujabetoni on saanut merkittävän vientikaupan Ruotsin markkinaan, kun se toimittaa Suomesta vaativia elementtituotteita Kiirunan uuden keskustan rakentamiseen. Kauppa on päänavaus Lujabetonin vientikaupassa Pohjois-Ruotsiin ja samalla osoitus Lujabetonin toiminnan joustavuudesta sekä toimituskyvystä, kun kyseessä ovat tiukat aikataulut ja suuret volyymit.

Lue lisää
Lisää uutisia