X

Idealiskt byggmaterial

Block har många goda egenskaper, som gör dem till ett idealiskt och säkert byggmaterial. Block är ett köldtåligt, effektivt ljudisolerande material, som varken brinner eller murknar. Block är lätta att bearbeta och de är enkla att hantera. Block håller också i de tuffa förhållanden som råder i Finland. Ett blockhus med rappning på utsidan är nästan underhållsfritt och dess återförsäljningsvärde består.

Lujabetonis urval av block är omfattande. Tillgängliga är både spontblock med tunnfogsmurning, lättgrusblock som kan muras och gjutblock.

Blocken bildar ett konstruktionssystem, med vilka du kan bygga ett hus från grund till tak. De ger planeraren möjlighet att föreslå också individuella form- och rumslösningar, som är svåra att genomföra med andra byggmaterial.

Beräkna byggkostnaderna med stenhuskalkylatorn!

Stenhuskalkylatorn är ett verktyg som underlättar planeringen för småbyggare och som uppskattar byggkostnader. Du kan uppskatta byggkostnaderna för de vanligaste småhusprojekten redan innan de egentliga planerna finns.