X

Murbruk och tillbehör för block

Lujabetoni tillhandahåller också murbruk (Fescons) och andra murningstillbehör med blockpaketet.

Murbruk

Spontblocksmurbruk

För tunnfogsmurning med spontblock

Spontblocksmurbruk PHL M 101000 kg
Spontblocksmurbruk PHL M 10500 kg
Spontblocksmurbruk PHL vinter M 101000 kg

Blockmurbruk

För murning av lättgrusblock

Blockmurbruk M 100/5001000 kg
Blockmurbruk Vinter M 100/5001000 kg

Korrobetong

För gjutning av balkblock för spont- och lättgrusblock

  • Spont EH-420 balk
  • MEHP-380 Ultra balk
  • EHP-350 Grafit balk
  • LPT-300 balkblock
Korrobetong K30 3 mm1000 kg

Stenlim

För tunnfogsmurning av spontade mellanväggsblock

Stenlim KVL25 kg

Murbruksbaljor

Murbruksbalja justerbar LK 200 - 420För spont- och lättgrusblock
Murbruksbalja justerbar LK 200 - 380För spont- och lättgrusblock
Murbruksbalja justerbar LK 80 - 150För spont- och lättgrusblock
Murbruksbalja LK 88För spontade mellanväggsblock

Murförband

Murförband används för att i spontade blockväggar och i väggar med isolerblock av lättgrus binda blocken till varandra. Murförbanden placeras alltid i den fog som finns under det översta blocklagret och i fogarna under och ovanför mellanbottnarna. Murförbanden placeras i den vågräta fogen med 500 mm mellanrum i var tredje fog.

Dessutom placeras murförband i samtliga fönster- och dörröppningssmygar 1 murförband i varje fog, dvs. vertikalt med 200 mm mellanrum.

I väggar som är högre än 3,5 m rekommenderas att murförband används 4 st/m² , dvs. med 500 mm mellanrum i varannan fog.

Murförband säljs i knippen på 50 st.

MurförbandFör block
rostfritt 50 x 200 x 50 mm, U4EH-240, EH-300
rostfritt 50 x 280 x 50 mm, U4EH-350 Grafit, MEH-380 Ultra
rostfritt 50 x 320 x 50 mm, U4Spont EH-420

Lister för spontade mellanväggsblock

U-list15 x 88 x 15 mm, längd 2500 mm
Överlist W-list8 x 88 x 8 mm, längd 1250 mm
Överjärn82 x 2 x 1500 mm, längd 2500 mm
Stödlist L-list39 x 39 x 2500 mm, längd 2500 mm

Bistål

Armering av spontblock förhindrar att en murad vägg spricker till följd av krympning. Ger murade konstruktioner ökad styrka och hållfasthet. Bistålet är av rostfritt stål.

Bistål rostfrittlängd 4000 mm

Överjärn för gjutisolerblock

Överjärn12 mm, längd 4000 mm
Överjärn16 mm, längd 4000 mm

Fog med minerallull

I de vågräta fogarna i isolerblock av lättgrus kan användas remsor med mineralull, som förbättrar blockkonstruktionens U-värde och förhindrar eventuella luftströmningar inne i väggen.

Fog med minerallullbredd 17 mm, längd 15 m

Polyuretanprodukter

I värmeblockens våg- och lodräta fogar, vid värmeisoleringen, kan användas polyuretanskum. Skummets uppgift är under arbetsfasen att limma blocken fast i varandra och att säkerställa att värmeisoleringen är enhetlig.

PU-skum750 ml
PU-skum vinter750 ml
PU-cleaner500 ml
PU-skumpistol

Monteringskilar för gjutblock

Monteringskilar60 x 30 x 8 mm, påse med 300 st
Monteringskil47 x 6 x 8 mm

Försäljning

Järnhandlar runt om i landet.

Mer information

Södra Finland

Vähä-Jaakkola, Tuomas

044 585 2315
[javascript protected email address]

Mellersta och östra Finland

Savonsalmi, Jukka

044 585 2265
[javascript protected email address]

Kajanaland och Koillismaa

Granqvist, Rauno

044 585 2260
[javascript protected email address]

Norra Finland

Huovinen, Jari

044 585 2400
[javascript protected email address]