X

Esitteet, ohjeet

Harkkokäsikirjassa esitellään kevytsora- ja betoniharkkoja rakennusmateriaaleina, hankkeen suunnittelua ja toteutusta sekä annetaan ohjeita harkkorakentamiseen, jotta lopputulos on onnistunut. Harkkokäsikirja toimii hyvin myös oppimateriaalina rakennusalan koulutuksessa eri koulutusasteilla.

Ponttiharkot

Ponttiväliseinäharkot

Kevytsoraharkot

Valuharkot

Järjestelmäsertifikaatit, vaatimustenmukaisuustodistukset CE, suoritustasoilmoitukset